TH EN
ปฏิทินกิจกรรม
 • เมษายน 2016
 • Apr

  07

  พิธีมอบเกียรติบัตรโครงการการจัดการขยะรุ่นที่ 1และแหล่งเรียนรู้การจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืน

  07/04/2016

 • มีนาคม 2016
 • Mar

  18

  นำคณะท่านว.วชิรเมธี ศึกษาดูงานโครงการพระราชดำริฯแหลมผักเบี้ย มูลนิธิ3R นำคณะท่าน ว.วชิรเมธี  (ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ มูลนิธิ3R) ศึกษาดูงานโครงการศึกษาและวิจัยพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย จ.เพชรบุรี

  18/03/2016

 • กุมภาพันธ์ 2016
 • Feb

  22

  งานทอดผ้าป่า 3R ขยะจากใจ มูลนิธิฯร่วมกับวัดพระราม9 กาญจนาภิเษก

  22/02/2016

 • Feb

  18

  โครงการจัดตั้งธนาคารวัสดุรีไซเคิลหมู่บ้านโดยการจัดการของเสียเหลือศูนย์ การอบรมให้ความรู้การจัดตั้งธนาคารขยะให้กับพื้นที่ 14 อำเภอในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 18 ก.พ - 15 มีนาคม 2559

  18/02/2016

 • Feb

  14

  โครงการ 3R เทิด ด้วย ทำ ร่วมกับมูลนิธิอุทกพัฒน์ พบกับท่าน ว.วชิรเมธี

  14/02/2016

 • Feb

  05

  โครงการจัดตั้งธนาคารวัสดุรีไซเคิลหมู่บ้านโดยการจัดการของเสียเหลือศูนย์ การฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการกิจกรรมจัดตั้งธนาคารขยะรีไซเคิลหมู่บ้าน/ชุมชน ภายใต้โครงการจัดตั้งธนาคารวัสดุรีไซเคิลหมู่บ้านโดยการจัดการของเสียเหลือศูนย์และมีพิธีเปิดโครงการดังกล่าว
  วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559  ณ หอประชุมสนามกีฬากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กล่าวเปิดโครงการและได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงระหว่าง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา องค์กรปกครองส่วนส่วนท้องถิ่นจำนวน 147 แห่ง และ มูลนิธิ3R ซึ่งภายในงานประกอบด้วย การประชาสัมพันธ์โครงการที่ผ่านมา แนวทางการดำเนินโครงการในปี 2559   การอภิปรายหัวข้อ "เราจะเริ่มต้นกับธนาคารขยะรีไซเคิลหมู่บ้านกันอย่างไร" การฝึกอบรมเชิงอภิปราย กระบวนการขั้นตอนการดำเนินงานธนาคารขยะรีไซเคิลหมู่บ้าน และหน้าที่ของคณะทำงานแต่ละตำแหน่ง ธนาคารวัสดุรีไซเคิลหมู่บ้าน และวิธีการหาแหล่งเงินทุน นอกจากนั้นมีพิธีมอบป้ายโครงการธนาคารรีไซเคิลหมู่บ้านแก่ผู้จัดการธนาคารและคณะทำงานฯ และพิธีมอบเกียรติบัตรแก่ ทสม.เพื่อเป็นเชิดชูเกียรติ ทสม.ที่เป็นคณะร่วมขับเคลื่อนโครงการ

   

  05/02/2016

 • มกราคม 2016
 • Jan

  09

  เชิญชวนเด็กๆและผู้ปกครองร่วมกิจกรรม 3R พี่สอนน้อง ร่วมกับช่อง 3 Family ณ อาคารมาลีนนท์ test

  09/01/2016

First Prev1 2 3 4 5Next Last