TH EN
โครงการจัดตั้งธนาคารวัสดุรีไซเคิลหมู่บ้านโดยการจัดการของเสียเหลือศูนย์

อัพเดต :18/02/2016 15:19:11

การอบรมให้ความรู้การจัดตั้งธนาคารขยะให้กับพื้นที่ 14 อำเภอในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประกอบด้วย ตำบลนครหลวง ตำบลบางซ้าย ตำบลอุทัย ตำบลบางบาล ตำบลโรงช้าง ตำบลท่าหลวง ตำบลสนามชัย ตำบลวังจุฬา ตำบลสาดน้ำเค็ม ตำบลคลองน้อย ตำบลพระแก้ว ตำบลหันสัง ตำบลหลักชัย และตำบลรางจระเข้