TH EN
ACTIVITIES CALENDAR
 • February 2016
 • Feb

  14

  โครงการ 3R เทิด ด้วย ทำ ร่วมกับมูลนิธิอุทกพัฒน์ พบกับท่าน ว.วชิรเมธี

  14/02/2016

 • Feb

  05

  โครงการจัดตั้งธนาคารวัสดุรีไซเคิลหมู่บ้านโดยการจัดการของเสียเหลือศูนย์ การฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการกิจกรรมจัดตั้งธนาคารขยะรีไซเคิลหมู่บ้าน/ชุมชน ภายใต้โครงการจัดตั้งธนาคารวัสดุรีไซเคิลหมู่บ้านโดยการจัดการของเสียเหลือศูนย์และมีพิธีเปิดโครงการดังกล่าว
  วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559  ณ หอประชุมสนามกีฬากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กล่าวเปิดโครงการและได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงระหว่าง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา องค์กรปกครองส่วนส่วนท้องถิ่นจำนวน 147 แห่ง และ มูลนิธิ3R ซึ่งภายในงานประกอบด้วย การประชาสัมพันธ์โครงการที่ผ่านมา แนวทางการดำเนินโครงการในปี 2559   การอภิปรายหัวข้อ "เราจะเริ่มต้นกับธนาคารขยะรีไซเคิลหมู่บ้านกันอย่างไร" การฝึกอบรมเชิงอภิปราย กระบวนการขั้นตอนการดำเนินงานธนาคารขยะรีไซเคิลหมู่บ้าน และหน้าที่ของคณะทำงานแต่ละตำแหน่ง ธนาคารวัสดุรีไซเคิลหมู่บ้าน และวิธีการหาแหล่งเงินทุน นอกจากนั้นมีพิธีมอบป้ายโครงการธนาคารรีไซเคิลหมู่บ้านแก่ผู้จัดการธนาคารและคณะทำงานฯ และพิธีมอบเกียรติบัตรแก่ ทสม.เพื่อเป็นเชิดชูเกียรติ ทสม.ที่เป็นคณะร่วมขับเคลื่อนโครงการ

  05/02/2016

 • January 2016
 • Jan

  09

  เชิญชวนเด็กๆและผู้ปกครองร่วมกิจกรรม 3R พี่สอนน้อง ร่วมกับช่อง 3 Family ณ อาคารมาลีนนท์ test

  09/01/2016

First Prev1 2 3 4 5Next Last