TH EN
นำคณะท่านว.วชิรเมธี ศึกษาดูงานโครงการพระราชดำริฯแหลมผักเบี้ย

อัพเดต :18/03/2016 15:29:21

มูลนิธิ3R นำคณะท่าน ว.วชิรเมธี  (ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ มูลนิธิ3R) ศึกษาดูงานโครงการศึกษาและวิจัยพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย จ.เพชรบุรี