TH EN
ปฏิทินกิจกรรม
 • สิงหาคม 2016
 • Aug

  12

  วันแม่ ณ วัดพระราม 9 วันแม่ ณ วัดพระราม 9

  12/08/2016

 • Aug

  09

  ประชุมยุทธศาสตร์แหล่งเรียนรู้การจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืน การประชุมยุทธศาสตร์แหล่งเรียนรู้การจัดการทรัพยากรอย่่างยั่งยืน ณ เทศบาลนครอุดรธานี

  09/08/2016

 • Aug

  08

  โรงเรียนปริยัติธรรม กิจกรรมการคัดแยกขยะ โรงเรียนปริยัติธรรม กิจกรรมการคัดแยกขยะ

  08/08/2016

 • Aug

  08

  โครงการเชื่อมโยงและเสริมสร้างความเข้มแข็งแหล่งเรียนรู้จังหวัดเชียงราย เครือข่ายแหล่งเรียนรู้การจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืนทั้ง 4 ภาค 6 แห่ง ได้แก่ 1.) ชุมชนอ่อนนุช 14 ไร่ กทม. 2.) เทศบาลควนโดน จ.สตูล 3.) ชุมชนบ้านวังฆ้อง จ.น่าน 4.) เทศบาลครึ่ง อ.เชียงของ จ.เชียงราย 5.) ศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวัน จ.เชียงราย และ 6.) เทศบาลนครอุดรธานี ได้ร่วมประชุมจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของแหล่งเรียนรู้ และเยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้การจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืน เทศบาลนครอุดรธานี ระหว่างวันที่ 8-11 สิงหาคม 2559 ณจังหวัดอุดรธานี

  08/08/2016

 • Aug

  08

  การประชุมยุทธศาสตร์แหล่งเรียนรู้ 3R 9 - 10 สิงหาคม 2559
  การประชุมยุทธศาสตร์แหล่งเรียนรู้ 3R โดยตัวแทนจากทั้ง 6 แหล่งเรียนรู้เพื่อเพิ่มศักยภาพทั้งด้านแผนงาน และการใช้ Social Media ในการจองการเข้าดูงาน

  08/08/2016

 • Aug

  05

  กิจกรรมหนูน้อยรักษ์โลก กับ3R กิจกรรม 3R และการคัดแยกขยะ โรงเรียนสาธิตประสานมิตร

  05/08/2016

 • กรกฎาคม 2016
 • Jul

  05

  กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของแหล่งเรียนรู้ ณ จังหวัดเชียงราย มูลนิธิ 3R จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยน-เรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็ง ให้กับบุคลากรของแหล่งเรียนรู้การจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืนชุมชนบ้านวังฆ้อง จ.น่าน กับแหล่งเรียนรู้ฯ บ้านครึ่งใต้ อ.เชียงของ จ.เชียงราย
  วันที่ 5 กรกฎาคม 2559 ณ 
  แหล่งเรียนรู้การจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืน เทศบาลครึ่ง จ.เชียงราย

  05/07/2016

 • Jul

  01

  นิทรรศการและกิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม3R

  01/07/2016

 • มิถุนายน 2016
 • Jun

  28

  ประชุมกับมูลนิธิฉือจี้

  28/06/2016

 • Jun

  15

  ประชุมคณะทำงานโครงการพระราชราชดำริสมเด็จพระเทพฯในการจัดการขยะเกาะหลีเป๊ะ

  15/06/2016

First Prev1 2 34 5 NextLast