TH EN
ปฏิทินกิจกรรม
 • ธันวาคม 2016
 • Dec

  21

  โครงการ Real Recycler โครงการ Real Recycler
  นายยุทธพงษ์ วัฒนะลาภา กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิการจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืน กล่าวในฐานะที่มูลนิธิฯ เป็นหนึ่งในที่ปรึกษาโครงการศูนย์วัสดุรีไซเคิลกลุ่มอาชีพคนเก็บของเก่าชุมชนอ่อนนุช 14 ไร่ ที่มีระบบและประสบความสำเร็จว่า “การจัดการขยะโดยชุมชนของเราเข้มแข็งมาก มีหลายประเทศเข้ามาดูงานเพื่อนำไปปรับใช้ ส่วนรัฐบาลก็ประกาศเป็นวาระของประเทศ แต่มันยังไม่เพียงพอ เราซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน ต้องนำหลัก 3R มาใช้ นั่นก็คือลดการใช้ใช้ซ้ำ และนำกลับมาผลิตใช้ใหม่ และต้องทำอย่างต่อเนื่องจึงจะมีความยั่งยืน ในอนาคตเราวางแผนทำโครงการให้ความรู้ด้านขยะกับคนอาชีพนี้ โดยร่วมกับรัฐและเอกชน ให้ความรู้เกี่ยวกับขยะมีพิษ ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อสุขภาพของคนเก็บของเก่า การอบรมจะทำอย่างมีหลักการและมีใบรับรองเพราะเราหวังให้สังคมให้การ ยอมรับพวกเขามากยิ่งขึ้น”

  21/12/2016

 • Dec

  21

  การลงนามใน LOI กับไต้หวัน 22 ธันวาคม 2559 การลงนามใน LOI กับไต้หวัน 22 ธันวาคม 2559
  ​ลงนามความร่วมมือ LOI : Letter of Intent เพื่อทำกิจกรรมร่วมกันในอนาคต

  21/12/2016

 • Dec

  21

  กิจกรรมจิตอาสาจัดการขยะสนามหลวง (งานพิธี ถวายอาลัย) 28 ตุลาคม 2559 กิจกรรมจิตอาสาจัดการขยะสนามหลวง (งานพิธี ถวายอาลัย)

  21/12/2016

 • ตุลาคม 2016
 • Oct

  12

  International Conference and Site Visit on Resource Recycling Between R.O.C and Thailand 11-14 Oct 2016 11-14 October 2016, International Conference and Site Visit on Resource Recycling Between R.O.C and Thailand
  3R Foundation was invited by TGPF (Taiwan Green Productivity Foundation) for a cooperative meeting and site visit

  12 October 2016

  International Conference on Resource Recycling Between R.O.C and Thailand

  Time Discussion/Activity Speaker
  09:00~09:10 Moderator Introduction TGPF
  09:10~10:00 Taiwan Recycling Management Mechanism
  (With 20 minutes of discussion)
  RFMB/Taiwan EPA
  10:00~10:50 Taiwan Industrial Waste Recycling Management Mechanism
  (With 20 minutes of discussion)
  IDB/Taiwan MOEA
  10:50~11:10 Rest / Tea Break  
  11:10~12:00 Thailand Waste Resource Management Mechanism
  (With 20 minutes of discussion)
  Thai representative
  Mr.Charn S.
  (3R Foundation's Advisor)
  12:00~13:30 Lunch  


   

  12/10/2016

 • กันยายน 2016
 • Sep

  06

  มูลนิธิ 3R ร่วมงานมอบรางวัลชุมชนต้นแบบ อยุธยา 5 กันยายน 2559 มูลนิธิ 3R ร่วมงานมอบรางวัลชุมชนต้นแบบ อยุธยา หลังจากอบรมการจัดตั้งธนาคารรีไซเคิล 14 อำเภอ เครือข่ายใหม่ของมูลนิธิ 3R 
  นับตั้งแต่การลงนาม MOU ร่วมกันระหว่างจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และมูลนิธิการจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืน (มูลนิธิ 3R) เปิดโครงการโดย ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล ประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์มูลนิธิ3R และศึกษาดูงานที่ไร่เชิญตะุวัน โดยได้รับความเมตตาจากท่าน ว.วชิรเมธี ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ฝ่ายสงฆ์ ให้โอวาทและแนวทาง จากนั้นมีการทำกิจกรรม ลงภาคสนามมาอย่างต่อเนื่อง จนได้คัดเลือกชุมชนต้นแบบเพื่อเป็นตัวอย่างการดำเนินงานให้กับจังหวัดและชุมชนอื่นๆในประเทศต่อไป...

  06/09/2016

 • สิงหาคม 2016
 • Aug

  19

  มูลนิธิ3R ร่วมจัดบูธงานนิทรรศการกองทุนสิ่งแวดล้อม ณ โรงแรมรามาการ์เด้นท์ มูลนิธิ3R ร่วมจัดบูธงานนิทรรศการกองทุนสิ่งแวดล้อม ณ โรงแรมรามาการ์เด้นท์

  19/08/2016

 • Aug

  12

  วันแม่ ณ วัดพระราม 9 วันแม่ ณ วัดพระราม 9

  12/08/2016

 • Aug

  09

  ประชุมยุทธศาสตร์แหล่งเรียนรู้การจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืน การประชุมยุทธศาสตร์แหล่งเรียนรู้การจัดการทรัพยากรอย่่างยั่งยืน ณ เทศบาลนครอุดรธานี

  09/08/2016

 • Aug

  08

  โรงเรียนปริยัติธรรม กิจกรรมการคัดแยกขยะ โรงเรียนปริยัติธรรม กิจกรรมการคัดแยกขยะ

  08/08/2016

 • Aug

  08

  โครงการเชื่อมโยงและเสริมสร้างความเข้มแข็งแหล่งเรียนรู้จังหวัดเชียงราย เครือข่ายแหล่งเรียนรู้การจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืนทั้ง 4 ภาค 6 แห่ง ได้แก่ 1.) ชุมชนอ่อนนุช 14 ไร่ กทม. 2.) เทศบาลควนโดน จ.สตูล 3.) ชุมชนบ้านวังฆ้อง จ.น่าน 4.) เทศบาลครึ่ง อ.เชียงของ จ.เชียงราย 5.) ศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวัน จ.เชียงราย และ 6.) เทศบาลนครอุดรธานี ได้ร่วมประชุมจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของแหล่งเรียนรู้ และเยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้การจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืน เทศบาลนครอุดรธานี ระหว่างวันที่ 8-11 สิงหาคม 2559 ณจังหวัดอุดรธานี

  08/08/2016

First Prev1 23 4 5 NextLast