TH EN
ข่าวประชาสัมพันธ์
แหล่งเรียนรู้การจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืน เป็นการส่งเสริมยกระดับเครือข่ายเดิมที่มีรูปแบบการจัดการขยะตามบริบทของท้องถิ่นผนวกกับการเผยแพร่องค์ความรู้ในด้านการส่งเสริมการจัดการขยะต้นทาง อาทิ ร้านศูนย์บาท และการเพิ่มมูลค่าจากวัสดุรีไซเคิล ซึ่งในปัจจุบันแหล่งเรียนรู้การจัดการทรัพยากรทั้ง 4 ภาค จำนวน 6 แห่ง ได้รับการยอมรับและมีคณะเข้ามาศึกษาดูงานอย่างต่อเนื่อง แหล่งเรียนรู้ทั้ง 6 แห่ง ได้แก่ กรุงเทพฯ ชุมชนอ่อนนุช 14 ไร่ (ซาเล้ง) ภาคอิสาน ชุมชนเทศบาลนครอุดรธานี ภาคใต้ ชุมชนควนโดนใน ภาคเหนือ บ้านวังฆ้อง จ.น่าน ชุมชนเทศบาลตำบลครึ่ง จ.เชียงราย ศูนย์วิปัสสนา ไร่เชิญตะวัน จ.เชียงราย สนใจจัดกิจกรรม CSR/CSV สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 022721552-3 ต่อ 14.15
First Prev12 NextLast