TH EN
กิจกรรมจิตอาสาจัดการขยะสนามหลวง (งานพิธี ถวายอาลัย) 28 ตุลาคม 2559

อัพเดต :21/12/2016 11:24:59

กิจกรรมจิตอาสาจัดการขยะสนามหลวง (งานพิธี ถวายอาลัย)
นำเครือข่ายแหล่งเรียนรู้ชุมชนอ่อนนุช 14 ไร่ไปเป็นจิตอาสาสอนการคัดแยกขยะในจุดคัดแยก 10 จุดของสนามหลวง / ร่วมประชุมกับ ม.ธรรมศาสตร์เรื่องการจัดกิจกรรมต่อเนื่อง / ร่วมประชุมกับ กทม.