TH EN
ACTIVITIES CALENDAR
 • December 2016
 • Dec

  21

  โครงการ Real Recycler โครงการ Real Recycler
  นายยุทธพงษ์ วัฒนะลาภา กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิการจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืน กล่าวในฐานะที่มูลนิธิฯ เป็นหนึ่งในที่ปรึกษาโครงการศูนย์วัสดุรีไซเคิลกลุ่มอาชีพคนเก็บของเก่าชุมชนอ่อนนุช 14 ไร่ ที่มีระบบและประสบความสำเร็จว่า “การจัดการขยะโดยชุมชนของเราเข้มแข็งมาก มีหลายประเทศเข้ามาดูงานเพื่อนำไปปรับใช้ ส่วนรัฐบาลก็ประกาศเป็นวาระของประเทศ แต่มันยังไม่เพียงพอ เราซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน ต้องนำหลัก 3R มาใช้ นั่นก็คือลดการใช้ใช้ซ้ำ และนำกลับมาผลิตใช้ใหม่ และต้องทำอย่างต่อเนื่องจึงจะมีความยั่งยืน ในอนาคตเราวางแผนทำโครงการให้ความรู้ด้านขยะกับคนอาชีพนี้ โดยร่วมกับรัฐและเอกชน ให้ความรู้เกี่ยวกับขยะมีพิษ ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อสุขภาพของคนเก็บของเก่า การอบรมจะทำอย่างมีหลักการและมีใบรับรองเพราะเราหวังให้สังคมให้การ ยอมรับพวกเขามากยิ่งขึ้น”

  21/12/2016

 • Dec

  21

  LOI Signing with Taiwan R.O.C 22 Dec 2016 LOI Signing with Taiwan R.O.C 22 Dec 2016

   
  SIGNING CEREMONY 
  of
   
  THE LETTER OF INTENT ON COOPERATION FOR RESOURCES MANAGEMENT
  between
   
  THE TAIWAN GREEN PRODUCTIVITY FOUNDATION, TAIWAN
   
  and
   
  RESOURCES MANAGEMENT FOR SUSTAINABILITY (3R) FOUNDATION, THAILAND
   
  22 NOVEMBER 2016
   
   

  21/12/2016

 • Dec

  21

  กิจกรรมจิตอาสาจัดการขยะสนามหลวง (งานพิธี ถวายอาลัย) 28 ตุลาคม 2559 กิจกรรมจิตอาสาจัดการขยะสนามหลวง (งานพิธี ถวายอาลัย)

  21/12/2016

 • October 2016
 • Oct

  12

  International Conference and Site Visit on Resource Recycling Between R.O.C and Thailand 11-14 Oct 2016 11-14 October 2016, International Conference and Site Visit on Resource Recycling Between R.O.C and Thailand
  3R Foundation was invited by TGPF (Taiwan Green Productivity Foundation) for a cooperative meeting and site visit

  12 October 2016

  International Conference on Resource Recycling Between R.O.C and Thailand

  Time Discussion/Activity Speaker
  09:00~09:10 Moderator Introduction TGPF
  09:10~10:00 Taiwan Recycling Management Mechanism
  (With 20 minutes of discussion)
  RFMB/Taiwan EPA
  10:00~10:50 Taiwan Industrial Waste Recycling Management Mechanism
  (With 20 minutes of discussion)
  IDB/Taiwan MOEA
  10:50~11:10 Rest / Tea Break  
  11:10~12:00 Thailand Waste Resource Management Mechanism
  (With 20 minutes of discussion)
  Thai representative
  Mr.Charn S.
  (3R Foundation's Advisor)
  12:00~13:30 Lunch  


   

  12/10/2016

 • September 2016
 • Sep

  06

  มูลนิธิ 3R ร่วมงานมอบรางวัลชุมชนต้นแบบ อยุธยา 5 กันยายน 2559 มูลนิธิ 3R ร่วมงานมอบรางวัลชุมชนต้นแบบ อยุธยา หลังจากอบรมการจัดตั้งธนาคารรีไซเคิล 14 อำเภอ เครือข่ายใหม่ของมูลนิธิ 3R 
  นับตั้งแต่การลงนาม MOU ร่วมกันระหว่างจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และมูลนิธิการจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืน (มูลนิธิ 3R) เปิดโครงการโดย ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล ประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์มูลนิธิ3R และศึกษาดูงานที่ไร่เชิญตะุวัน โดยได้รับความเมตตาจากท่าน ว.วชิรเมธี ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ฝ่ายสงฆ์ ให้โอวาทและแนวทาง จากนั้นมีการทำกิจกรรม ลงภาคสนามมาอย่างต่อเนื่อง จนได้คัดเลือกชุมชนต้นแบบเพื่อเป็นตัวอย่างการดำเนินงานให้กับจังหวัดและชุมชนอื่นๆในประเทศต่อไป...

  06/09/2016

 • August 2016
 • Aug

  19

  มูลนิธิ3R ร่วมจัดบูธงานนิทรรศการกองทุนสิ่งแวดล้อม ณ โรงแรมรามาการ์เด้นท์ มูลนิธิ3R ร่วมจัดบูธงานนิทรรศการกองทุนสิ่งแวดล้อม ณ โรงแรมรามาการ์เด้นท์

  19/08/2016

 • Aug

  12

  วันแม่ ณ วัดพระราม 9 วันแม่ ณ วัดพระราม 9

  12/08/2016

 • Aug

  09

  3RF Learning Center strategic meeting 3RF Learning Center strategic meeting

  09/08/2016

 • Aug

  08

  โรงเรียนปริยัติธรรม กิจกรรมการคัดแยกขยะ โรงเรียนปริยัติธรรม กิจกรรมการคัดแยกขยะ

  08/08/2016

 • Aug

  08

  โครงการเชื่อมโยงและเสริมสร้างความเข้มแข็งแหล่งเรียนรู้จังหวัดเชียงราย เครือข่ายแหล่งเรียนรู้การจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืนทั้ง 4 ภาค 6 แห่ง ได้แก่ 1.) ชุมชนอ่อนนุช 14 ไร่ กทม. 2.) เทศบาลควนโดน จ.สตูล 3.)ชุมชนบ้านวังฆ้อง จ.น่าน 4.) เทศบาลครึ่ง อ.เชียงของ จ.เชียงราย 5.) ศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวัน จ.เชียงราย และ 6.) เทศบาลนครอุดรธานี ได้ร่วมประชุมจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของแหล่งเรียนรู้ และเยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้การจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืน เทศบาลนครอุดรธานี ระหว่างวันที่ 8-11 สิงหาคม 2559 ณจังหวัดอุดรธานี

  08/08/2016

First Prev1 23 4 5 NextLast