TH EN
ACTIVITIES CALENDAR
 • May 2016
 • May

  18

  มูลนิธิ3R มอบเงินบริจาควัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก

  18/05/2016

 • May

  17

  ดร.สุเมธฯ รับมอบเงินบริจาคให้กับมูลนิธิ3R

  17/05/2016

 • April 2016
 • Apr

  18

  โครงการสำหรับผู้บริหาร-ศึกษาดูงานการจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืน ณประเทศสวีเดนและประเทศไอซ์แลนด์

  18/04/2016

 • Apr

  09

  เปิดโครงการสามอาร์ สามเณร

  09/04/2016

 • Apr

  08

  พิธีเปิดแหล่งเรียนรู้การจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืน เทศบาลครึ่ง อ.เชียงของ จ.เชียงราย

  08/04/2016

 • Apr

  07

  ดร.สุเมธ ตันติเวชกุลและคณะกรรมการมูลนิธิ3R เยี่ยมโรงเรียนชนเผ่ากินนอน สปป..ลาว

  07/04/2016

 • Apr

  07

  พิธีมอบเกียรติบัตรโครงการการจัดการขยะรุ่นที่ 1และแหล่งเรียนรู้การจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืน

  07/04/2016

 • March 2016
 • Mar

  18

  นำคณะท่านว.วชิรเมธี ศึกษาดูงานโครงการพระราชดำริฯแหลมผักเบี้ย มูลนิธิ3R นำคณะท่าน ว.วชิรเมธี  (ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ มูลนิธิ3R) ศึกษาดูงานโครงการศึกษาและวิจัยพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย จ.เพชรบุรี

  18/03/2016

 • February 2016
 • Feb

  22

  งานทอดผ้าป่า 3R ขยะจากใจ มูลนิธิฯร่วมกับวัดพระราม9 กาญจนาภิเษก

  22/02/2016

 • Feb

  18

  โครงการจัดตั้งธนาคารวัสดุรีไซเคิลหมู่บ้านโดยการจัดการของเสียเหลือศูนย์
   การอบรมให้ความรู้การจัดตั้งธนาคารขยะให้กับพื้นที่ 14 อำเภอในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
   

  18/02/2016

First Prev1 2 3 45 NextLast