TH EN
โครงการ Can to Can Journey ที่จัดขึ้นวันที่ 12-13 พฤศจิกายน 2563

อัพเดต : 03/03/2021 17:10:44

 
สำหรับการประมวลภาพความสำเร็จโครงการ Can to Can Journey ยังไม่หมดเพียงเท่านี้ เพราะเรายังจัดขึ้นอีกในวันที่ "12-13 พฤศจิกายน 2563" ซึ่งในรอบนี้ได้รับความสนใจจากภาคเอกชน สื่อ และผู้ผลิตมากมาย
 
----
โครงการ Can to Can Journey ถือเป็นความร่วมมือระหว่างมูลนิธิ 3R และบริษัทในอุตสาหกรรมการผลิตและรีไซเคิลอะลูมิเนียม เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับศักยภาพและโอกาสของไทยจากการพัฒนาระบบการรีไซเคิลกระป๋องอะลูมิเนียมแบบสมบูรณ์ หรือ 100% Close-Loop Recycling Aluminum รวมถึงการเป็นต้นแบบการเรียนรู้สำหรับการพัฒนาระบบรีไซเคิลประเภทอื่น ๆ ต่อไป เพื่อสร้างการจัดการที่ยั่งยืนที่แท้จริง