TH EN
เปิดตัว 3 อาร์สา

อัพเดต : 08/03/2019 10:27:37

เปิดตัว 3 อาร์สา

                                                   
 
                             
 

 

วิฑูรย์ สิมะโชคดี
           
                     เมื่อวันที่ 4-6 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพประชุม “3R” เพื่อการจัดการขยะในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ครั้งที่ 9 (The Ninth Regional 3R Forum in Asia and the Pacific) ณ โรงแรมรอยัล ออคิด เชอราตัน กทม. โดย พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นประธานเปิดงาน ซึ่งรัฐบาลไทยร่วมกับกระทรวงสิ่งแวดล้อม ประเทศญี่ปุ่นและศูนย์พัฒนาภูมิภาคแห่งสหประชาชาติ (UNCRD) เป็นเจ้าภาพร่วมกันจัดประชุมระดับรัฐมนตรีและเจ้าหน้าที่อาวุโสด้าน 3R ของประเทศในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก 
           
                    การประชุมระดับชาติครั้งนี้เป็นเวทีสำหรับประเทศในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกที่จะร่วมกันแสดงความคิดเห็นและมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมด้วย “หลักการ 3 R” (Reduce Reuse Recycle) รูปแบบการประชุมจึงเป็นการระดมความคิดเห็นด้านนโยบายและมาตรการ 3R รวมทั้งเป็นการแลกเปลี่ยนวิชาการ ความรู้ ประสบการณ์และการดำเนินงานด้าน 3R ของประเทศต่าง ๆ (3R Best Practices) โดยจัดให้มีประชุม 3 วันในแบบอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ลดการใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียว ภายในงานมีผู้เข้าร่วมงาน 34 ประเทศในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกมากกว่า 700 คน และศึกษาดูงาน 3 แห่ง  
           
                   ในคืนวันที่ 4 มี.ค. ซึ่งวันเปิดงานนั้น “มูลนิธิ 3R” รวมพลังอาสาจัดการขยะทั่วประเทศ ด้วยการเปิดตัว “เพลง 3 อาร์สา” ร้องโดยนักร้องชื่อดัง คือติ๊ก ชิโร่ ซึ่งถือเป็น “ทูต 3R” ในงาน โดยมีพลเอก สุรศักดิ์ กาญจน-รัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นผู้รับมอบเพลงจาก ดร. วิฑูรย์ สิมะโชคดี ประธานมูลนิธิ 3R เพื่อเผยแพร่หรือการใด ๆ ตามที่เห็นสมควรต่อไป 
           
                 โดยเนื้อร้องและทำนอง หรือเพลง “3 อาร์สา” นี้ ผู้ประพันธ์ คุณมนัสวิน นันทเสน (ติ๊ก ชิโร่) โดยเจ้าของลิขสิทธิ์ คือ “มูลนิธิการจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืน (มูลนิธิ 3R)” วัตถุประสงค์ของการจัดทำเพลง ได้แก่ (1) เพื่อกระตุ้นจิตสำนึกของคนไทยต่อการจัดการขยะ ซึ่งถือเป็นปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมของประเทศ (2) เพื่อให้เนื้อเพลงซึมซับ สร้างความรู้ ความเข้าใจต่อการจัดการขยะด้วยหลัก 3R และ (3) เพื่อให้เพลงเป็นเพลงหลักในการรณรงค์ และเผยแพร่การจัดการขยะด้วยหลัก 3R อย่างกว้างขวาง เนื้อเพลง “3 อาร์สา” มีสาระที่เกี่ยวข้องกับการรวมพลังอาสาในการจัดการขยะด้วย “หลักการ 3R” (Reduce Reuse Recycle) โดยชี้ให้เห็นว่าขยะไม่ใช่ขยะอีกต่อไป เป็นสิ่งที่มีค่าถ้ารู้จักแยก “ขยะเป็นเงินเป็นทอง ขยะเป็นเงินเป็นทอง ขยะมีค่าถ้ารู้แยก ขยะมีค่าถ้ารู้แยก ใครจะอาสามาทางนี้ ใครจะอาสามาทางนี้ ใครจะอาสามาทางนี้ นี้นี้ นี้นี้ ใครจะอาสายกมือขึ้น ใครจะอาสายกมือขึ้น ใครจะอาสายกมือ ยกมือ ยกมือขึ้น เกิดมาทั้งที ทำดีซะหน่อย มาลดขยะไม่ให้โลกร้อน ทำดีวันนี้ ดีถึงลูกหลาน ขยะเพิ่มขึ้นปีละหลายล้านล้าน (จะล้นโลกมั้ยเนี้ย) ต้นน้ำคือเราสร้าง กลางน้ำคือเราใช้ ปลายน้ำคือทิ้งไป สัตว์ป่วยล้มตาย โอ้ย…ขยะมันเยอะได้ยังไง เรามีปัญหา ขยะกระทบกับสิ่งแวดล้อม โอ๊ย…แล้วใครจะชดใช้ ขยะลุกลามลงสู่ทะเล 3 อาร์สา (ขยะมีค่า) รีไซเคิล รียูส รีดิวซ์ ยังไง (ขยะเป็นทอง) เก็บขยะเอามาใช้ใหม่ เปลี่ยนเป็นเงินได้สบาย 3 อาร์สา (ขยะมีค่า) รีไซเคิล รียูส รีดิวซ์ ยังไง (ขยะเป็นทอง) เก็บขยะเอามาใช้ใหม่ เปลี่ยนเป็นเงินได้สบาย รีไซเคิล รีไซเคิล เปลี่ยนแปลงเป็นของใหม่ รียูส รียูส เอากลับมาใช้ซ้ำ รีดิวซ์ รีดิวซ์ ลดการสร้างขยะ 3อาร์ 3อาร์ 3อาร์สา ดู๊ ดู๊ ดู่ ดู่……… ช่วยกันเก็บขยะ มาช่วยกันคัด และแยกขยะ ช่วยกันเก็บขยะ มาช่วยกันคัด และแยกขยะ (ขยะมีค่า…)    
                  ถังสีเหลืองมีขยะที่กลับมาใช้ใหม่ โลหะ ไม้ แก้วกระดาษและพลาสติก สีน้ำเงินทิ้งขยะย่อยยาก ถุงขนม โฟม ฟอยล์ ผ้าอ้อมสำเร็จรูป สีเขียวทิ้งขยะย่อยสลาย พืชผัก ผลไม้ กุ้งหอย ปูปลา สีแดงทิ้งขยะอันตราย มีหลอดไฟและแบตเตอรี่ ยาฆ่าแมลง”
             
                   การประชุมเรื่อง 3R ระดับชาติในประเทศไทยครั้งนี้ ที่ต้องถือว่าประสบความสำเร็จอย่างยิ่ง ได้รับการชื่นชมและสร้างภาพลักษณ์เกี่ยวกับการจัดการขยะของประเทศในเวทีนานาชาติ เนื่องจากมีรัฐมนตรีหลายประเทศ และผู้บริหารระดับสูงของทั้งภาครัฐและภาคเอกชนมาร่วมงานกว่า 700 คน เพราะนอกจากจะอัดแน่นด้วยเนื้อหาสาระแล้ว ยังอบอุ่นด้วยการต้อนรับในรูปแบบต่าง ๆ ของวัฒนธรรมไทย และความเป็นคนไทย ซึ่งยืนยันได้ว่า “ใคร ๆ ก็อยากมาจัดงานและท่องเที่ยวในประเทศไทย” ครับผม !  
…………………………………………………………………………