TH EN
โครงการทอดผ้าป่า 3R ขยะจากใจ

อัพเดต : 15/09/2015 10:50:41

พระธรรมบัญฑิต เจ้าอาวาสวัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก ได้เมตตาให้จัดงานทอดผ้าป่า โดยวัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก ร่วมกับมูลนิธิ 3R เป็นเจ้าภาพจัดงานทอดผ้าป่า ในวันที่ 4 มีนาคม 2558 ซึ่งตรงกับวันมาฆะบูชา ทอดถวาย ณ วัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก จำนวน 39 กองๆละ 200,000 บาท หรือแล้วแต่จิตศรัทธา โดยใช้ชื่อว่า “ผ้าป่าขยะจากใจ” เพื่อจัดหาทุนในสำหรับถ่ายทอดองค์ความรู้ในการจัดการสิ่งแวดล้อมให้กับประชาชน เพื่อลดปริมาณขยะ รักษาสิ่งแวดล้อม