TH EN
ร่วมเป็นอนุกรรมการลงพื้นที่ตรวจประเมินการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” จังหวัดชัยภูมิ

อัพเดต :26/06/2020 15:06:05

วันที่  26 มิถุนายน 2563 มูลนิธิ3R  ร่วมเป็นอนุกรรมการลงพื้นที่ตรวจประเมินการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน จังหวัดสะอาด จังหวัดชัยภูมิ 
นำโดย หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  และฝั่งจังหวัดนำโดย รองผู้ว่าราชการจังหวัด คุณสมเกียรติ ศรีษะเนตร และ 
คุณราชันย์ ชุ้นฮั้ว โดยมีการนำเสนอโครงการด้านสิ่งแวดล้อม เช่น กองทุนขยะทองคุ้มครองชีวิต การผลิตน้ำมันเชื้อเพลิงจากขยะพลาสติก เป็นต้น