TH EN
มูลนิธิ 3R มอบหน้ากากอนามัย ณ ชุมชนอ่อนนุช 14 ไร่

อัพเดต :11/05/2020 14:30:46

มื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2563 มูลนิธิ3R ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญพาณิชย์ ได้ตระหนักถึงสถานการณ์ความเสี่ยงการติดเชื้อ Covid-19 ของกลุ่มผู้เก็บขยะ 
มูลนิธิ 3R จึงเป็นตัวแทนในการมอบหน้ากากผ้าจำนวน 400 ชิ้น ให้กับผู้เก็บขยะชุมชนอ่อนนุช 14 ไร่ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการแพร่กระจายของโร