TH EN
โครงการเชื่อมโยงและเสริมสร้างความเข้มแข็งแหล่งเรียนรู้จังหวัดเชียงราย

อัพเดต :08/08/2016 16:34:41

เครือข่ายแหล่งเรียนรู้การจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืนทั้ง 4 ภาค 6 แห่ง ได้แก่ 1.) ชุมชนอ่อนนุช 14 ไร่ กทม. 2.) เทศบาลควนโดน จ.สตูล 3.)ชุมชนบ้านวังฆ้อง จ.น่าน 4.) เทศบาลครึ่ง อ.เชียงของ จ.เชียงราย 5.) ศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวัน จ.เชียงราย และ 6.) เทศบาลนครอุดรธานี ได้ร่วมประชุมจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของแหล่งเรียนรู้ และเยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้การจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืน เทศบาลนครอุดรธานี ระหว่างวันที่ 8-11 สิงหาคม 2559 ณจังหวัดอุดรธานี
ดาวน์โหลดข้อมูลเพิ่มเติม ที่นี่

Download